Kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe

W ramach obsługi kadrowo-płacowej nasza kancelaria zapewnia profesjonalne i kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami pracowniczymi. Są to czynności kadrowe związane z zatrudnianiem pracowników, prowadzeniem teczek personalnych pracowników, naliczeniami płac, składek ZUS oraz podatku PIT. Są to w szczególności:

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie wymaganych dokumentów (umów o pracę, świadectw pracy, aneksów),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie uprawnień do urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
 • przygotowywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników oraz członków rodzin do ZUS,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników,
 • monitorowanie terminów szkoleń BHP,
 • obsługa pracowników młodocianych,
 • pomoc przy dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów, odszkodowań, należnych zasiłków oraz świadczeń pracowniczych,
 • rozliczenia miesięczne z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7,
 • sporządzanie zaświadczeń Z-3,
 • obsługa zajęć komorniczych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-11,PIT-4R,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń.

Obsługa umów cywilnoprawnych:

 • sporządzanie umów zleceń oraz o dzieło,
 • kwalifikacja umów cywilnoprawnych pod względem oskładkowania ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji umów zlecenie i o dzieło,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.