Księgowość

Obsługa księgowa

W ramach obsługi księgowej nasza kancelaria zapewnia profesjonalne i kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw księgowych i podatkowych związanych z obsługą firm działających jako podmioty jednoosobowe, spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. oraz komandytowe.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • kwalifikację kosztów i przychodów,
 • rozliczenia podatku PIT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie roczne z uwzględnieniem spisu z natury,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych.

Księgi handlowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rozliczanie podatku CIT lub PIT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • pomoc w kwalifikowaniu poszczególnych przychodów wg stawek ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych.